ad1
משפט

מתנדב במשטרה הורשע בביצוע הטרדות מיניות

בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט שלמה בנג'ו) גזר בשבוע שעבר שישה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת על יאסר אבו ריא, מתנדב במשטרה, שהורשע בביצוע הטרדות מיניות, זאת שבמהלך מילוי תפקידו ובזמן המשמרת נהג להתקשר לנשים ולהשמיע באוזניהן תכנים מיניים.
על פי עובדות כתב האישום המתוקן, שהוגש באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים, הנאשם שירת כמתנדב בתחנת כפר מנדא בתפקיד סייר. במספר הזדמנויות שונות נהג הנאשם לבצע שיחות טלפון לנשים באמצעות הטלפון הנייד שלו ולהשמיע באוזניהן תכנים מיניים. באחד המקרים התקשר הנאשם מספר פעמים, באמצעות הטלפון של התחנה, לאישה שכלל לא הכיר. הנאשם השמיע באוזניה הערות מיניות בוטות וגסות והציע לה הצעות מיניות חוזרות ונשנות, זאת תוך כדי שהוא נוגע בעצמו.
בית המשפט קבע כי, "במעשיו פגע הנאשם בכבודה של המתלוננת, בחירותה, בפרטיותה, ברגשותיה ובאוטונומיית גופה. כמו כן, בשים לב לכך שהנאשם היה מתנדב במשטרה בעת ביצוע העבירה, קיימת פגיעה נוספת בערך של שמירה על אמון הציבור במשטרה וכן שמירה על כבוד המשטרה". התיק נחקר על ידי צוות חוף במחלקה לחקירות שוטרים.

הפוסט מתנדב במשטרה הורשע בביצוע הטרדות מיניות הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button