ad1
משפט

משרד החקלאות: "עלייה של יותר מ-50% במספר תיקי החקירה שנפתחו בשנת 2021 בגין עבירות של שחיטה שחורה"

משרד החקלאות מפקח באופן שוטף אחר פעילות בתי המטבחיים בארץ, במטרה לבדוק את איכות המוצרים ולוודא שניתן לשווקם לציבור הרחב ללא סכנה.
תופעת השחיטה השחורה, שחיטה שנעשית שלא כדין, ללא פיקוח הולם ולעיתים אף לא בבית מטבחיים מורשה, הפכה בשנים האחרונות לפגע בריאותי של ממש.
במסגרת המאמץ הלאומי לצמצום הפשיעה בחברה הערבית, בשנת 2021 (ינואר-נובמבר בלבד), חלה עלייה של יותר מ- 7% בכמות פעולות האכיפה שיזמה יחידת פיצו"ח לאיתור והשמדה של בשר שנשחט שלא כדין; בעוד שבשנת 2020 כולה בוצעו כ-95 פעולות כאלה, בשנת 2021 בוצעו עד סוף נובמבר כבר למעלה מ-100 פעולות בכפרים וישובים ערביים והושמדו כ-16 טון בשר שנשחט שלא כדין, באופן שמסכן את בריאות הציבור.
לפי נתוני פיצו"ח, חלה עלייה גם בכמות החקירות שנפתחו כתוצאה מפעולות האכיפה. כך, בשנת 2021 (ינואר-נובמבר בלבד), נפתחו 127 תיקי חקירה כנגד העבריינים, עלייה של יותר מ-51% משנת 2020 (84 תיקים).
"בשר משחיטה שחורה היא סכנה אמיתית לבריאות הציבור ולצערנו מדובר עדין בתופעה רווחת ביישובי החברה הערבית. המשמעות היא שבשר שמגיע לרשתות השיווק ולמרכולים, בעיקר בתוך היישובים הערביים עצמם, עלול להכיל מחלות וזיהומים שיפגעו בבריאות הקהילה. לכן אנו קוראים לציבור להקפיד ולרכוש בשר רק במקומות מוכרים הנמצאים תחת פיקוח. כמו כן, יש לוודא כי המוצר נשמר באריזתו מקורית, הנושאת תווית ובה שם המשווק והיצרן ותאריך ייצור ותאריך בו יפוג תוקפו", הסביר מנהל יחידת הפיצו"ח, רואי קליגר.

הפוסט משרד החקלאות: "עלייה של יותר מ-50% במספר תיקי החקירה שנפתחו בשנת 2021 בגין עבירות של שחיטה שחורה" הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button