ad1
משפט

מפקחי משרד החקלאות עצרו ניסיון שיווק של למעלה מ-2 טון בטטות

בעקבות מידע שהתקבל במשרד החקלאות, מפקחי  היחידה  המרכזית  לאכיפה  וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר סיכלו ניסיון לשיווק של למעלה מ-2 טון בטטות מוברחות לחנויות ברחבי הארץ. החשוד, בעל המקום, הכחיש את הטענות כלפיו, אך מעדויות שנלקחו על ידי המפקחים, נשללו טענותיו.
מפקחי  היחידה  המרכזית  לאכיפה  וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות קיבלו מידע מוקדם על חשד לשיווק בטטות שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית ומאוחסנות במחסן מרכזי של אחת מהחברות לאספקת תוצרת חקלאית במושב הממוקם בשפלת יהודה. בהגיעם למקום, מצאו המפקחים 10 טון בטטות, שחלקן מגידול מקומי וחלקן ממקור לא ידוע.
לאור הממצאים, נחקר בעל המקום, ובמהלך החקירה, טען כי כל הבטטות גודלו על ידי שני חקלאים ישראלים מהאזור. אולם מעדויות שנגבו על ידי המפקחים, עלה כי מעל 2 טון בטטות שיועדו לשיווק בתחומי ישראל, הוברחו משטחי הרשות הפלסטינית. נגד החשוד, בשנות ה-40 לחייו, תושב האזור, נפתחו הליכים משפטיים. כל הבטטות הועברו להשמדה.
על פי חוק שיווק תוצרת חקלאית ישנם מספר תנאי סף לכניסת תוצרת חקלאית לארץ, בין התנאים: חובת מעבר סחורות במקומות מוסדרים על פי חוק; דיגום תוצרת חקלאית מיקרוביולוגית ובדיקת שאריות חומרי הדברה וחובת היתר משווק מורשה מאת משרד הבריאות. מכאן, תוצרת חקלאית שלא נבדקת מהווה סכנה לבריאות הציבור מחד, ומאידך עלולה להוביל לכניסת מזיקים ונגעים, העלולים להרוס ענפי חקלאות רבים.
רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות: "היחידה פועלת במטרה לחזק את האכיפה ולוודא כי מקור התוצרת החקלאית המועברת לישראל נמצא תחת פיקוח, אנשי המקצוע פועלים באופן מתמיד כדי למנוע ניסיונות אלו, אשר עלולים להשליך על בריאות הציבור".

הפוסט מפקחי משרד החקלאות עצרו ניסיון שיווק של למעלה מ-2 טון בטטות הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button