ad1
משפט

מג"ב: המבצע נמשך עבירות השהייה הבלתי חוקית נמשך

משמר הגבול ממשיך במבצע הארצי נגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, יותר מ- 40,000 תושבי שטחים נבדקו.
במסגרת המבצע הארצי שהחל לאחר הפיגוע באלעד, גם במהלך השבוע הקרוב, משמר הגבול בפיקודו של ניצב אמיר כהן ממשיך בפעילות אכיפה אינטנסיבית נגד מחוללי פשיעה בעבירות השהייה הבלתי חוקית.
לוחמי ומתנדבי משמר הגבול, פועלים כל העת למניעת כניסת שב"ח לתוך שטחי מדינת ישראל, לצד פעילות ממוקדת ביישובים ומרכזי ערים בהם מתגבש מודיעין אודות הימצאות שוהים בלתי חוקיים.
במקביל, תימשך מדיניות האכיפה המחמירה נגד מלינים, מסיעים ומעסיקים לרבות חילוט רכבי מסיעים של שוהים בלתי חוקיים.
מאז החל המבצע נתפסו 1,708 שוהים בלתי חוקיים, ו-252 חשודים נעצרו בגין עבירות העסקה, הסעה והלנה.

הפוסט מג"ב: המבצע נמשך עבירות השהייה הבלתי חוקית נמשך הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button