ad1
משפט

מבצע כנגד תחנות דלק פיראטיות באזור העמק

משטרת ישראל פועלת כנגד תחנות דלק פיראטיות אשר מהוות סכנה לשלום הציבור וביטחונו.
במסגרת זו, ביום חמישי שעבר, בשעות הבוקר התקיימה פעילות אכיפה משולבת בהובלת תחנת המשטרה בעפולה, זאת כנגד תחנת דלק פרטית שהופעלה ללא היתרים וללא רישיון עסק. מהמשטרה נמסר כי בכך גם היוו סכנה ממשית לביטחון ושלום הציבור ונבדקו תחנות דלק נוספות בכפרים שיבלי ודבוריה.
במהלך הפעילות פשטו הכוחות על היישוב דבוריה בו נמצא תחנת דלק פירטית על משאית ובתוך מכולה. מהמקום נלקחו דגימות ממיכלי הדלק והבעלים יובאו לחקירה במשרד האנרגיה.
בתחנות הדלק בשיבלי, דבוריה נמצאו במהלך הבדיקה אי הסדרים, העלמות מס ונמצאו בקבוקי שתייה שנמכרו בניגוד לחוק.
שלושה חשודים עוכבו בגין מסוכנות, שימוש פחזני וניהול עסק ללא רישיון וניתנו שני צווי סגירה לתחנות הדלק.
הפעילות התקיימה בהובלת משטרת ישראל ובשיתוף גורמי רישוי ואכיפה נוספים: מס הכנסה, כיבוי אש בטיחות, משטרה ירוקה, משרד העבודה, משרד האנרגיה, מנהל בטיחות זרוע העבודה במשרד הכלכלה, איכות הסביבה, פדרציה, חברת חשמל וחוליית מדור תשתיות והגנת הסביבה.
עוד הוסיפו בדוברות המשטרה: "פעילות אכיפה משולבת הינה כלי אפקטיבי בלחימה בתופעות פשיעה ובתופעות נוספות לצד ההליך הפלילי. שילוב הזרועות בין כלל גופי האכיפה מבוצע בהובלת משטרת ישראל ומהווה נדבך נוסף בחיזוק אמון הציבור ובביסוס שלטון החוק".

הפוסט מבצע כנגד תחנות דלק פיראטיות באזור העמק הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button