ad1
משפט

לקיחת שוחד: אישום נגד מנהל מחוז צפון של אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון לשעבר

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין עודד קם ותובל דורי, החל משנת 2015 ועד לאמצע שנת 2017, עבד הנאשם כעובד ציבור כמנהל מחוז צפון של אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון. בשנת 2016 רכש הנאשם מקרקעין לבניית בית פרטי בגבעת אבני, וניהל את התכנון והבנייה של הבית באמצעות העסקת קבלנים ואנשי מקצוע מתחום הבנייה. הנאשם ביקש מחיים טורג'מן, מנהל חברת ת.ח עבודות חשמל ותקשורת בע"מ (חברה קבלנית המבצעת עבודות חשמל ומוכרת כ-"ספק מוכר" של משרד הביטחון) לשלם עבור שירותי התכנון שסיפקה עבורו אדריכלית לביתו. במקביל, טורג'מן העביר שיק בסך 11,875 ₪ לצורך תשלום עבור שירותי תכנון הבית בגבעת אבני. השיק נמשך מחשבונה של החברה והופקד לחשבונה של  האדריכלית.
במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017, פנה הנאשם לטורג'מן בבקשה כי יסייע לו בביצוע עבודות חשמל, כחלק מבניית הבית בגבעת אבני. הנאשם ידע כי עובדי החברה הם שמבצעים את עבודות החשמל בביתו בגבעת אבני, מבלי שהעביר כל תמורה מצידו ומבלי שטורג'מן דרש ממנו תשלום כלשהו עבור אותן עבודות. בסמוך לקבלת טובות ההנאה, קידם הנאשם  את העסקתה של החברה ת.ח. בפרויקטים של משרד הביטחון, שהיו תחת אחריותו. בין היתר, פעל הנאשם, על מנת שטורג'מן והחברה שבבעלותו, יועסקו כקבלני משנה בפרוייקט בניה ששוויו עמד על כ- 9 מיליון ₪.
בנוסף, בתאריך 11.6.10 פתחה אחותו של הנאשם חשבון בבנק אשר שימש את הנאשם לביצוע פעולות כספיות בכ- 2 מיליון ש"ח, זאת כשהוא יודע שבשל ההצהרות הכוזבות, נרשם ברישומי הבנק כי אחותו היא הנהנית מאותן פעולות. יצוין כי נגד חיים טורג'מן הוגש כתב אישום בהסכמה במסגרת הסדר טיעון. טורג'מן הודה והורשע במתן שוחד לנאשם.

 

הפוסט לקיחת שוחד: אישום נגד מנהל מחוז צפון של אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון לשעבר הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button