ad1
משפט

ח"כ לשעבר חנין זועבי ובכירים נוספים במפלגת בל"ד בעבירות של זיוף ומרמה

כזכור בהתאם להודעת היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, הגישו עו"ד עמרי קופלר, בן עמי כהן ומיכל מזרחי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, כתב אישום כחלק מהסדר טיעון כנגד חברת הכנסת לשעבר, בכירים במנגנון המפלגה ומתרימים.
|במסגרת הסדר הטיעון הודו ח"כ לשעבר חנין זועבי, חבר הועד המרכזי לשעבר מוראד חדאד, אחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה, מזכ"ל המפלגה לשעבר ועוזר הפרלמנטרי של ח"כ ממפלגה, בעבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה וזיוף בכוונה לקבל דבר זאת לאחר שבמהלך הבחירות המקומיות בשנת 2013 לאחר אסיפת בחירות בה לקחה חלק גם ח"כ לשעבר זועבי הוחלט על מבצע גיוס תרומות, בסמוך לכך החליטו חלק מהנאשמים להציג מצגים כוזבים לפיהם כסף שהתקבל ממקור שאינו ידוע יופקד בחשבונות הבנק של המפלגה ויוצג כתרומה לגיטימית, נוסף על כך הוצג בפני מבקר המדינה קבלות הנחזות להיות תרומות כדין.
בנוסף הודו 8 נאשמים נוספים, ששימשו כמתרימים ושמם הופיע על גבי הקבלות שהוגשו למבקר המדינה בזיוף בכוונה לקבל דבר וחבר הועד המרכזי לשעבר חדאד בניסיון לקבלת דבר במרמה. זאת לאחר שבמהלך הבחירות הארציות בשנת 2013 הפקיד חדאד הפקדות בסך העולה על  2.4 מיליון ש"ח אשר מקורו אינו ידוע ובמעמד ההפקדות הוצגו ההפקדות כתרומות לגיטימיות. במהלך שנת 2014 העביר מבקר המדינה למפלגה התייחסות בנוגע לדו"ח הכספי שהוגש מטעמה. על מנת להתמודד עם ממצאי הביקורת הזמינה המפלגה פנקסי קבלות, ואילו הנאשמים זייפו מעל ל 400 קבלות תוך ציון שמות תורמים לכאורה, סכומי תרומה וחתימת התורם, בתאריך אף צוין כי התרומה הועברה למפלגה במהלך שנת 2013 (סך הכל זויפו מעל לאלף). הקבלות המזויפות צורפו לדו"ח כספי שהוגש בגין הבחירות הכלליות.
במסגרת הסדר הטיעון יעתרו הצדדים להטלת עונשים מוסכמים בין היתר עונשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, עבודות לתועלת הציבור, מאסרים על תנאי וקנסות הנעים בין 25,000-75,000 ₪.

הפוסט ח"כ לשעבר חנין זועבי ובכירים נוספים במפלגת בל"ד בעבירות של זיוף ומרמה הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button