ad1
משפט

הסוהרים איתרו: טרנזיסטורים מוסלקים בכיכר לחם ובנורת פלורסנט

מאז תחילת הלחימה ביום 7.10 החל בשירות בתי הסוהר תהליך של צמצום תנאי מחיית האסירים. בהתאם להנחיית נציבת בתי הסוהר, נותק החשמל משקעי התאים ונותקו אמצעי התקשורת בתאים ובכל המרחבים הציבוריים באגפים.
זאת, על מנת למנוע אפשרות של הכוונת פח"ע באמצעות טלפונים מוברחים ופגיעה בסגל.
במקביל, סוהרי שב"ס ולוחמי היחידות המיוחדות של שב"ס, עורכים מדי יום חיפושים באגפים הביטחוניים במטרה לאתר אמצעים אסורים ולהוציא מהתאים ציוד עודף.
ביממה האחרונה, במהלך החיפושים איתרו סוהרי בתי סוהר 'נפחא' ו'קציעות' מספר אמצעים האסורים בהחזקה, ביניהם: טרנזיסטורים מוסלקים בתוך פרוסות לחם ובנורת פלורסנט, ראשי טלפון ניידים, כרטיסי סים וכרטיס זיכרון.
כל אלה מצטרפים לממצאים נוספים בבתי הסוהר הביטחוניים ברחבי הארץ אשר תפיסתם, במסגרת המלחמה בטרור, מחזקת את ביטחונם האישי של תושבי מדינת ישראל.
כלל האסירים שבתאם נמצאו אמצעים אסורים יטופלו משמעתית בהתאם לפקודות שב״ס.

הפוסט הסוהרים איתרו: טרנזיסטורים מוסלקים בכיכר לחם ובנורת פלורסנט הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button