ad1
משפט

"המערער ביצע עבירות מפליגות בחומרתן ולא נטל אחריות על מעשיו"

הותר לפרסום: בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות והותיר על כנו עונש של 10 שנות מאסר שהוטל על הנאשם שמואל בן-אבו בגין ביצוע שורה ארוכה של עבירות מין ועבירות נוספות כלפי חמש מתלוננות, בין היתר תוך שימוש ב"סם האונס".
הנאשם בן אבו, בן כ-60, במספר הזדמנויות, השקה נשים שונות שאותן הכיר, בין היתר באתרי הכרויות, במשקה שבו מהול ב"סם אונס" ובחלק מהמקרים, ביצע בהן עבירות מין. בנוסף, לאחר שסימם את אחת המתלוננות, גנב ממנה טלפון נייד וכסף מזומן ולאחר מכן סחט ממנה מאות אלפי שקלים, כשהוא מאיים להפיץ מידע ממכשיר הטלפון שלה.
הנאשם הורשע לאחר הליך הוכחות בחמישה אישומים שונים בגין עבירות של מעשה מגונה בנסיבות אינוס, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות סחיטה באיומים וגניבה, וכן עבירות של פגיעה בפרטיות שעניינן הסרטת נשים שקיימו עמו יחסי מין, בלא שהן נתנו הסכמתן לצילום. בשלושה מתוך חמישה אישומים, הורשע הנאשם גם בעבירות של שלילת כושר התנגדות, בשל כך שסימם את קרבנות העבירות, לשם ביצוען.
בית המשפט המחוזי בנצרת הכיר באופן תקדימי בדגימת שיער שבה התגלו שרידי סם אונם, כראיה מדעית קבילה, וגזר על הנאשם עונש של 10 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצוי לנפגעות העבירות וחילוט רכבו.
הנאשם הגיש ערעור לבית המשפט העליון הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין. בית המשפט העליון קיבל כאמור את עמדת הפרקליטות, ודחה את הערעור על כל חלקיו.
באשר לקבילות בדיקת "סם האונס", הגם שעמדה המדינה על הצורך באישור קבילות הממצאים הפורנזיים שעלו מבדיקת השיער, ונטען כי נכון לראות בהם חיזוק ואף ראיה עצמאית לעדותה של אחת המתלוננות כי היא אכן סוממה על-ידי הנאשם- לא ראה בית המשפט העליון צורך לדון בכך, נוכח הממצאים החד משמעיים אשר מוכיחים את אשמתו של הנאשם.
כב' השו' א' שטיין, אליו הצטרפו כב' השו' י' עמית ונ' סולברג הדגיש בפסק הדין את חומרת המעשים וציין, כי "המערער ביצע עבירות מפליגות בחומרתן. הוא לא נטל אחריות על מעשיו. תחת זאת, הוא מאשים את המתלוננות במתן עדות שקר ומתרץ את הראיות האובייקטיביות, אשר מצביעות על אשמתו במיוחס לו, בתירוצים שונים ומגוונים שאינם מתקבלים על הדעת ורובם הם בגדר שקר בוטה. בנסיבות אלו, אילו נדרשתי אני לקבוע את עונשו של המערער מבראשית, כדרכה של ערכאה דיונית, הייתי משית עליו מאסר לריצוי בפועל לתקופה שעולה באופן משמעותי על עשר שנים".
בבית המשפט העליון יצגו את המדינה עורכות הדין הילה גורני ומיכל קליין מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה. בבית המשפט המחוזי נוהל התיק ע"י עוה"ד יערה ברזילי מפרקליטות מחוז צפון.

הפוסט "המערער ביצע עבירות מפליגות בחומרתן ולא נטל אחריות על מעשיו" הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button