ad1
משפט

גזר דין לנאשמים בציד של צבי ארץ ישראלי ללא היתר בגלבוע

בית המשפט השלום בטבריה גזר בשבוע שעבר על שני נאשמים עונשי מאסר באורך 6 ו – 20 חודשים בפועל לאחר שהורשעו בתום ניהול הוכחות בביצוע עבירות ציד צבי ארץ ישראלי ללא היתר, ציד בשיטות אסורות והתעללות בחיה.
בית המשפט עמד במסגרת גזר הדין על חומרתן של העבירות, היותו של הצבי הארץ ישראלי מין בסכנת הכחדה ועברו הפלילי המכביד של אחד הנאשמים בביצוע עבירות דומות בעבר.
מעובדות כתב האישום עולה כי לפני כשש שנים, (בתאריך 16.1.2016, החל מן השעה 06:00 ואילך), מזרחית לנחל הבזק שלמרגלות הגלבוע, עסקו הנאשמים בציד צבי ארץ ישראלי. בסמוך למועד הנ"ל, הבחינו פקחי המאשימה בנאשמים כשהם נוסעים במהירות רבה, בארבעה טרקטורונים, לעבר עדר צבאים ששהה בשטח שדה חיטה, הסמוך לנחל בזק. אחד הטרקטורונים פגע בצבי ארץ ישראלי ודרס אותו.
הימלטות בעל חיים, מסוג צבי, מכלי רכב ממונע, אינה דומה לריצתו בעת הימלטות מטורף. משך המאמץ והמתח בו שרוי בעל החיים מהווים התעללות והתאכזרות ממשית לבעל החיים והם גורמי סיכון מהמעלה הראשונה ביחס לסיכוייו ללקות במחלה רב מערכתית המאופיינת בפגיעה בשריר השלד והלב המלווה בהפרת האיזון הפיזיולוגי.
לאחר דריסת הצבי ארץ ישראלי, שב הטרקטורון הדורס על עקבותיו, לנקודת הפגיעה. נהג הטרקטורון והנוסע יצאו מן הטרקטורון והטמינו שק שחור בינות השיחים, עליו הניחו עשבייה ושברי ענפים.
בשק השחור אשר הוטמן בינות השיחים, אותרה גופת צבייה ארץ ישראלית, אשר ניצודה על ידי הנאשמים, כאמור. רגלה האחורית של הצבייה נמצאה שבורה וצווארה שוסף. גופת הצבייה הייתה עודנה חמה. כאשר דם ניגר ממנה, במועד איתורה, הצבייה הייתה מצויה בשלבי היריון מתקדמים. הצבי הארץ ישראלי הינו ערך טבע מוגן וחיית בר מוגנת, המצויה בסכנת הכחדה. במעשיהם אלה הנאשמים פגעו בערך טבע מוגן וצדו חיית בר מוגנת בלילה, בשיטות אסורות.
לנאשמים לא היו רישיונות ציד ולא היה היתר למעשיהם. עוד עולה מכתב האישום כי הנאשמים התעללו בבעל חיים שלא כדין, בכך שביצעו מרדף ממונע ואכזרי אחרי צביה בהריון מתקדם, פגעו וצדו ללא רישיון חיות בר מוגנות.

הפוסט גזר דין לנאשמים בציד של צבי ארץ ישראלי ללא היתר בגלבוע הופיע ראשון בעמקניוז – חדשות העמק

מאמרים דומים

Back to top button