ad1
נדל״ן

נשללו רישיונות ל-3 חברות כוח אדם שהעסיקו מנופאים

במשרד העבודה שאחראי על שלילת הרישיונות טענו לפגיעה קשה בבטיחות כאשר בין היתר חלק מהמנופים הופעלו על ידי מפעילים ללא רישיון שפעלו באמצעות תעודות מזויפות, וכן נטען כי החברות פגעו בזכויות העובדים; בסך הכל הועסקו ב-3 החברות כ-80 מנופאיםמשרד העבודה והרווחה שלל רישיונות של קבלני כח אדם בתחום העגורנאים (מנוף מגדלי שנמצא בשימוש באתרי בנייה) בעקבות הפרות של זכויות עובדים והפרות בתחום הבטיחות, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר בשלילה של 3 היתרים מיוחדים שניתנו לחברות אדלוייס מנופאים בע"מ, הספקת מפעילי עגורנים בע"מ וקרפלה באקה אלגרבייה בע"מ. 3 החברות העסיקו יחד כ-80 מפעילי מנוף. ההיתר מתקבל על ידי משרד העבודה לתקופה של שנה אחת, כאשר ניתן לחדשו לתקופה נוספת של שנתיים.

העילה לשלילת ההיתרים היא מספר הפרות מהותיות של זכויות עובדים ובהן אי תשלום זכויות פנסיוניות וניכוי כספים משכר העובדים מבלי להעבירם לקרנות, וכן בשל דיווחי מידע שגוי וכוזב ואף הצגת תעודות מזויפות המשויכות למפעילים מורשים. פעילות שלילת רשיונות בוצעה על ידי מינהל הסדרה ואכיפה ומינהל הבטיחות בזרוע העבודה במשרד העבודה.מנוף בפרויקט בנייהמנוף בפרויקט בנייהצילום: גיל נחושתן

במשרד העבודה מדווחים כי במהלך שנת 2020 נדחו 11 בקשות להיתר פעילות כחברת כוח אדם, על רקע אי עמידה בתנאי סף, אי שיתוף פעולה למסירת מסמכים ועוד. כמו כן סורבו 3 בקשות להיתר בגין כתב אישום, הצגת מסמכים ומידע כוזב לרשות ואי שיתוף פעולה. בנוסף, בשנת 2020 הוגשו 23 כתבי אישום כנגד קבלני כח אדם שפעלו ללא רישיון וכן 15 כתבי אישום כנגד מזמיני השירות שהתקשרו עם חברות קבלן כח אדם שפעלו ללא רישיון. בנוסף, התקבלו 20 גזרי דין כנגד קבלני כח אדם שפעלו ללא רישיון כחוק וכנגד מזמינות השירות מהם, בסכום של 300 אלף שקל. אחד מכתבי האישום שהוגשו היה נגד חברה שהעסיקה מפעילי עגורני צריח ללא רישיון ותוך הצגת תעודות זהות מזויפות השייכות למפעילים מורשים.

במשך שנים נחשב תחום העגורנים לאחת החוליות החלשות בתחום הבטיחות באתרי הבנייה, בין היתר בשל רמת בטיחות לקויה של המנופים, וכן בשל היעדר פיקוח על רמת המפעילים ועל תחום הרישוי. התיקון לחוק המחייב את חברות כוח אדם בענף לקבל היתר נכנס לתוקף ביולי 2019. ההיתר המיוחד ניתן לתאגיד שמטרתו ועיסוקו היחידים הם מתן שירותי כח אדם של עובדים שהם עגורנאים מוסמכים. כמו כן, התאגיד נדרש באישור על עמידה בדרישות בטיחות בעבודה שנקבעו על ידי מפקח עבודה ראשי. כיום מחזיקות 57 חברות בהיתר מסוג זה.

מאיר דוד, מ"מ מנהל מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה אמר כי בשל התיקון לחוק מינהל הסדרה ואכיפה נדרש לפקח באופן צמוד על תחום העגורנאים, וזאת כדי להבטיח כי העוסקים בתחום יעבדו בהתאם להוראות הדין, בהיבטים של העסקה הוגנת ובהיבטי בטיחות תעסוקתית.

מקור: כלכליסט

מאמרים דומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button