ad1
נדל״ן

המשכנתא הממוצעת זינקה ב-44% ל-738 אלף שקל – זה מסוכן

המשכנתא הממוצעת בכלל – כ-900 אלף שקל; 35% מלוקחי המשכנתאות לקחו משכנתא מעל 1 מיליון שקל

לא פעם התרעתי על סכנת משבר משכנתאות ועל העובדה שהמוני בית ישראל, ובמיוחד זכאי מחיר למשתכן, נוטלים משכנתאות מרקיעות לשחקים, מה שמתדלק כבר היום את שוק הדיור. אולם, וזה אולם גדול, לאחרונה נרעשתי במיוחד לקרוא את נתוני בנק ישראל לפיהם המשכנתא הממוצעת של זכאים גדלה במהלך שנה קלנדרית אחת בלבד, דצמבר 2019-דצמבר 2020 ב-44 אחוזים, מ-511 אלפי שקלים בממוצע אשתקד ל-738 אלף השנה. מאחורי נתונים יבשים אלה מסתתרות מספר תובנות וסכנה אחת גדולה לצידן.

אתר ביזפורטל מחפש כתבי שוק הון – הכשרה למתאימים

ראשית, הם מעידים כאלף עדים על חוסר אמון מוחלט של רוכשי הדירות בכלל, וזכאי מחיר למשתכן בפרט, במקבלי ההחלטות, אחרת לא היו ממהרים ונוטלים משכנתא שלעיתים קרובות הינה הרבה מעל ליכולתם.

שנית, בד בבד הם מעידים על כך שמלאי הדירות בשוק, ובמיוחד לנגזרת של זכאים, ובמיוחד באיזור הביקוש, הולך ומתדלדל, מה שכמובן מייצר עודף מובהק של ביקוש על פני היצע.

שלישית, הביקושים הללו גם מעידים על העדר אלטרנטיבה באופק בשוק הדיור בכלל ובשוק העממי של רוכשי דירה ראשונה בפרט.

רביעית, באופן פרדוקסאלי דווקא בעת משבר רפואי וכלכלי מהמעלה הראשונה דוגמת מגפת הקורונה, דווקא הקבוצות החלשות ביותר (!) הן אלה שהסתערו קוממיות על שוק הדיור וחטפו מכל הבא ליד.

ואגב, נוטלי המשכנתאות היו רבים שרכשו דירות במסגרת מחיר למשתכן דווקא בפריפריה. ובמילים האחרות, עצם רכישת הדירה ובעת הזאת ובכל מיקום אפשרי, מעדים כאלף עדים על לחץ פסיכולוגי כבד ביותר הנובע מחוסר מלאי דירות אמיתי. וכאן ישנן שתי סכנות רציניות ביותר, כל אחת גדולה מחברתה:

אחת, סכנה ממשית של תדלוק רמות המחירים בשוק הדיור באופן שלא היה זה שנים, זאת כמובן מעודף גדל והולך של ביקושים על פני היצע זמין ובחוסר תמידי.

השנייה, לא פחות חמורה, סכנה ממשית ואולי אף מיידית של משבר משכנתאות בו רבים מהלווים לא יוכלו לעמוד בהחזר, קל וחומר בעידן הפוסט קורונה וכמיליון מובטלים.

כמו כן חשוב לזכור שנתוני בנק ישראל מתייחסים בעיקר לנגזרת זכאי מחיר למשתכן. אם נשקלל את כלל שוק הדיור נגיע למספרים אסטרונומיים של כ-850-900 אלף שקלים משכנתא ממוצעת כשמתוך זה כ-35 אחוזים נטלו משכנתאות בהיקף של מיליון שקלים ולמעלה מכך.

זוהי, כמובן, מציאות של תרחישים מסוכנים ביותר לא רק לשוק הדיור אלא לכלכלת ישראל ולמשק כולו(!) ומוטב שמקבלי ההחלטות ייקחו את עצמם בידיים לפני שיהיה מאוחר מידי.
הפתרון חייב להיות משולב, מחד גיסא, פעולות מיידיות להגדלת ההיצע בשוק הדיור במיוחד לשכבות העממיות ומאידך גיסא, טיפול שורש בכל מה שקשור לנוטלי המשכנתאות כולל אפשרות דיפרנציאלית לפריסת תשלומים גמישה

רוני מזרחי הוא נשיא לשכת הקבלנים ובעלי קבוצת מזרחי ובניו

מקור: ביזפורטל

מאמרים דומים

Back to top button